නව ජනපති මෙන්න

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා වැඩබලන ජනාධිපති ධුරය සඳහා සූදානමින් සිටියි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ පසු කතානායකවරයා වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

ඉන් පසු සතියක පමණ කාලයක් තුළ පාර්ලිමේන්තුව තුළින් අග්‍රාමාත්‍ය වරයෙක් සහ ජනාධිපති වරයෙක් පත් කර ගැනීමට නියමිතව තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එළඹෙන 13 වන දින සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව දැනුම් දී ඇත.

Related posts