පවතින තත්ත්වය හමුවේ වී කිලෝවක් රුපියල් 300ක් වන ලකුණු

vee

වී කිලෝවක් රුපියල් 300කට අධික මිලකට රටපුරා අලෙවි වන බවට අරුණට වාර්තා වේ.

ඉදිරියේදී ආහාර හිඟයක් ඇති වේ යැයි බියෙන් ජනතාව වී තොග රැස් කරන බවටයි වාර්තා වන්නේ.

එම තත්ත්වය උද්ගත වී ඇති බවත් අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, අම්පාර සහ හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්ක වල ගොවීහු තමන් සතුව ඇති වී තොග අලෙවි නොකරන බවත් දැනගන්නට තිබේ.

Related posts