පවතින සිමෙන්ති හිගය හේතුවෙන්  ගොඩනැගිලි ඉදිකරන්නන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට

cement

පවතින සිමෙන්ති හිගය හේතුවෙන් ගොඩනැගිලි ඉදිකරන්නන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන කොන්ත්‍රාත්කරුවන් කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ මෙම ප්‍රදේශයන් තුල පවතින සිමෙන්ති හිගය හේතුවෙන් තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මෙසේ පවතින සිමෙන්ති හිගය හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ පෙදරේරුවන්,අත් උදවුකරුවන් විශාල පිරිසක්ද දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති අතර එම පිරිස් පවසනුයේ පවතින සිමෙන්ති හිගය හේතුවෙන් තම රැකියාවන්ද අහිමිවි ඇති බවත්ය.

මෙම තත්වයන් මත තමන්ගේ දෛනික ආදායමද අහිමිවිමෙන් තම දරු පවුල් ජිවත් කරවිමද ප්‍රශ්නයක්වි ඇති බවද එමපිරිස් තව දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts