පහත් බිම් රැසක් යටවෙයි

water

දිවයිනේ පළාත් රැසකට ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඇද හැළෙන තද වැසි නිසා ගංගා ඇළ දොල පිටාට මට්ටමට පැමිණ ඇති බව ද  පහත් බිම් රැසක්ද ජලයෙන් යටවී ඇතැයි දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන පවසයි.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ඇද හැළෙන තව වාරෂාව හේතුවෙන් කුකුලේ ගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් අද උදෑසන 5.45 වන විට විවෘත කර ඇති බව බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය පවසයි .

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් රැසකට ඇද හැළෙන තද වර්ෂාව නිසා තවලම සහ නෙළුව ප්‍රදේශයට ගංවතුර අවදානමක් පවතින නිසා යුද හමුදාව ඇතුළු සහනය කණ්ඩායම් යෙද වූ බව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය කියයි.

කළු, ගිං, නිල්වලා ගංඟා සහ අත්තනගලු ඔයෙහි ජල මට්ටම ඉහළ යමින් පවතින අතර ඒ ආශ්‍රිත පහත්බිම්වලට ගං වතුර අවදානමක් ද මතුව තිබෙන බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.සී සුගීෂ්වර මහතා පැවසීය.

කළු ගඟ මිල්ලකන්ද ප්‍රදේශයෙන් හා නිල්වලා ගඟ පානදුගම ප්‍රදේශයෙන් සුළු ගං වතුර මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවද  සඳහන් වෙයි.

Related posts