පාපැදි මිලට එකවරම සිදුවූ දේ

ඉන්ධන අර්බුදයත් සමඟ පාපැදි සඳහා වෙළඳපොලේ ඉහළ ඉල්ලුමක් මේ වනවිට පවතින හේතුවෙන් පාපැදි අලෙවිකරුවන් හා ඒවා මිල දී ගැනීමට අපේක්ෂාවෙන් සිටින පුද්ගලයින් අපහසුතාවට පත්ව ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වෙයි.

පාපැදි තොග අවසන් වීමත් සමඟ අලෙවිකරුවන් විවිධ මිල ගණන් යටතේ පාපැදි අලෙවි කරන බවට යි වෙළඳපොල ආරංචිමාර්ග සඳහන් කළේ.

පාපැදි තොග අවසන් විමත් සමඟ ඇතැම් පාපැදි අලෙවිකරුවන් සාමන්‍ය පාපැදියක් රුපියල් 60,000 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එමෙන්ම ගියර සහිත පාපැදියක මිල ද රුපියල් 77,000 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Related posts