පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය වසා දැමේ

උද්ගතවී ඇති තත්ත්වය හමුවේ සියලුම අධ්‍යයන කටයුතු සහ විභාග තාවකාලිකව අවලංගු කිරිමට සහ ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාර වසා දැමීමට තීරණය කළ බව පේරාදෙණිය සරසවියේ උප කුලපතිවරයා දැනුම් දෙයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පේරාදෙණිය සරසවියේ උපකුලපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරවල සිටින සිසු සිසුවියන් වහාම ඉන් පිටව නිවෙස් බලා යන ලෙසයි.

Related posts