බස් ගාස්තු, ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු ඉහළට

jaredpogi123kaba maconline whatsapp 网页 版 xvideos search

ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමත් සමග බස් ගාස්තු සීයයට 25-30ත් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ දැමෙනු ඇති බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න ප්‍රකාශ කර සිටියි.

ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු සංශෝධනය කිරිමට සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ත්‍රිරෝද රථයේ පළමු කිලෝමීටරය සඳහා රු.100ක් ද, ඉන් පසුව වැඩිවන සෑම කිලෝමීටරයක් සඳහා රු. 80 බැගින් අය කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා සඳහන් කර සිටියි.

Related posts