භුමි තෙල් පෝලිම් කිලෝමීටර් ගණන් දිගුවෙයි

හැටන් නගරයේ සිපෙට්කෝ ඉන්ධන හල සදහා නිසි ලෙස භුමි තෙල් නොලැබිමත් සමග මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ වන විට මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අවශ්‍ය ගෑස් මෙන්ම භුමි තෙල්ද ලබා ගැනිමට නොහැකි විමෙන් තමන් මේ වන විට දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

මෙම තත්වයන් තමන් දුකසේ සොයා ගන්නා මුදලින් තම නිවෙස්වල ආහාර සකස් කර ගැනිමටද නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත් භුමි තෙල් ලැබෙතැයි අපෙක්ෂාවෙන් තමන් බොහෝ දිනවල අළුයම 4.00 පමන සිට ඉන්දන පිරවුම් හල අසල පෝලිමේ රැදි සිටින බවද එම පිරිස් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts