භුමි තෙල් පෝළිම් දිගු වෙයි – එක් අයෙකුට ලිටර 05යි

bumithel-polim

හැටන් නගරයේ පවතින ඉන්ධන හලකට දින කිපයකට පසුව භුමි තෙල් ලැබිමත් සමග භුමි තෙල් ලබා ගැනිමට පැමිනි විශාල පිරිසක් පොළිමේ රැදි සිටින අයුරු දක්නට හැක.

මේ වනවිට මෙම ප්‍රදේශය තුල පවතින ගැස් හිගය හා විදුලි විසන්ධි කිරිමත් සමග භුමි තෙල් බාවිතයට වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින බවත් එම තත්වයන් මත භුමි තෙල් ලබා ගැනිම සදහා වැඩි පිරිසක් පැමිනෙන බවත් එම ඉන්දන හලේ සේවකයකු පවසන ලදි.

භුමි තෙල් සදහා මේ වන විට දැඩි ඉල්ලුමක් පවතින හෙයින් එක් අයකුට භුමි තෙල් ලිටර 05 බැගින් ලබා දිමට පියවර ගෙන ඇති බවද එම සේවකයා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts