මැතිවරණ කොමිසම පක්ෂ ලේකම්වරු කැඳවයි

elec

මැතිවරණ කොමිසම සහ දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරු අතර සාකච්ඡාවක් අද (06) දිනයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

අද පෙරවරු 10.00ට රාජගිරියේ පිහිටි මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේ දී අදාළ සාකච්ඡාව පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

මෙම වසරේ ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය සහතික කිරීම, දේශපාලන පක්ෂවල ව්‍යවස්ථාපිත ලේඛන පිළිබඳව සහ රට තුළ පවත්නා සමාජ හා දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වෙයි.

අද දිනයේ පැවැත්වෙන මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගී වන ලෙස සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

Related posts