මෝචරි තදබදය වැඩිවෙයි

coronadelta

රාගම ශික්ෂණ රෝහලේ මේ වන විට මෘත දේහ ආදාහනය කිරීමට නොහැකිව ගොඩගැසී ඇතැයි වාර්තා වේ.

රෝහලේ හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරයා සඳහන් කළේ, මෘතදේහ 20ක් පමණ ආදාහනය කිරීමට නොහැකිව ගොඩගැසී ඇති බවය.

එම මෘතදේහ යොමු කිරීමට නියමිතව ඇති ආදාහනාගාර කිහිපයක් අක්‍රිය වීමත් සමඟ එම මෘතදේහ තවදුරටත් නරක්වීම ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් බවට පත්ව තිබේ.

“රාගම මැරුණු ඔක්කෝම මේකේ තමයි කරන්නේ. දැන් 215ක් විතර කරලා තියෙනවා. ගිය මාසේ 17 වෙනි දා ඉඳලා මේක කැඩිලා තියෙන්නේ.”

පානදුර මූලික රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරය තුළද කොවිඩ් ආසාදිත මෘතදේහ මේ වන විට ගොඩගැසී තිබේ.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ කොවිඩ් මරණවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බැවින් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ආදාහනාගාර පැය 24 පුරා විවෘතව තැබීමට තීරණය කර තිබේ.

Related posts