රටේ ජනමාධ්‍ය නිදහස හා පුද්ගලික නිදහස කණගාටුදායක මට්ටමක

43

රටේ ජනමාධ්‍ය හා පුද්ගලික නිදහස මේ වන විට ඉතාමත් කණගාටුදායක මට්ටමකට ඇද වැටී ඇතැයි 43 සේනාංකයේ සභාපති කරු පරණවිතාන මහතා කොළඹදී පැවසීය.

ආණ්ඩුව රටේ ආර්ථිකය, මහජන සුබ සාධනය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආදී සියළු අංශවලින් අසමත් පරාජිත පාලනයක් බවට පත්වී හමාර බවත් පරණවිතාන මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

තම දේශපාලන ප්‍රතිවාදීන්ට සහ මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහිව ආණ්ඩුව දියත් කරමින් ඇති මර්දනය පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කිරීම සඳහා 43 සේනාංකය කැඳවූ මාධ්‍ය හමුවක දී අදහස් පළ කරමින් ඔහු මේ බව පැවසීය.

Related posts