රටේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සෙවීම මගේ කාර්යයයි

dammikaperera

මන්ත්‍රී ධුරයේ දිව්රුම් දීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටතට පැමිණ මාධ්‍යවේදීන් වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

රටට වැඩක් කිරීමට අවශ්‍ය නිසා තමන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසි බව පැවසූ ඒ මහතා දිව්රුම් දීමට පෙර වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ කථානායකවරයා වෙත දීමට කටයුතු කළ බව ද කීවේය.

දැනට තිබෙන ප්‍රශ්නයට විසඳුම් සොයා ඉන් ජය ගත හැකි යැයි තමන් විශ්වාස කරන බව මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

Related posts