රන්ජන් නිදහස් කිරීමට ලිඛිත ලේකන ලැබී නෑ – සිරකරුවන් 197 දෙනෙකුට ජනාධිපති සමාව

bandana

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා නිදහස් කිරීමට අදාළ ලිඛිත නියෝගය ජනාධිපතිවරයාගෙන් මෙතෙක් ලැබී නොමැති බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චන්දන ඒකනායක මහතා පවසයි.

74 වන ජාතික නිදහස් දිනය නිමිත්තෙන් බන්ධනාගාරගත සිරකරුවන් 197 දෙනෙකුට ජනාධිපති සමාව හිමි වී ඇති බව බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන) චන්දන ඒකනායක මහතා පවසයි.

ඒ අනුව, මහර බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් 20කට, කෑගල්ල බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් 18කට, වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් 17කට, කළුතර බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් 13කට ජනපති සමාව හිමි වී තිබේ.

එමෙන් ම, වාරියපොෙළ බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් 10කට, බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ සහ මඩකලපුව බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් 11කට ද මෙලෙස ජනපති සමාව හිමි වනු ඇති බව බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩිදුරට ත් සඳහන් කළේ ය.

Related posts