රාත්‍රී සමාජ ශාලා සහ සූදු පොළවල් වහාම වසා දැමිමට නියෝග

රාත්‍රී සමාජ ශාලා සහ සූදු පොළවල්  ව වසා දමන ලෙස රජය දැනුම් දී තිබේ. 

රජය මේ බව නිවේදනය කළේ, COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේදී පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ය.

Related posts