රුපියල 275 – 300ට යන ලකුණු

ranil

මේ අවුරුද්දේ අපිට සම්පූර්ණයෙන් ඩොලර් බිලියන හයක් ණය ගෙවන්න තිබෙන බවත්, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ සාකච්ඡා අවසන් නොකළහොත් ජුනි, ජූලි මාස වන විට ණය ගෙවීමට නොහැකි වන බවත් එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ නායක හිටපු අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

විශේෂ ප‍්‍රකාශයක් කරමින් වික‍්‍රමසිංහ මහතා මෙසේද පැවසීය.

ආර්ථිකය තවමත් පිරිහෙනවා. ඩොලර් හිඟය විසඳලා නෑ . රුපියලේ හිඟය තවමත් විසඳලා නෑ. අද රුපියලේ නියම වටිනාකම වෙළෙඳපොළේ වටිනාකම ඇත්ත වශයෙන්ම ඩොලරයට රුපියල් 250 යි.

මේ යන විදිහට මේක රුපියල් 275 ටත් යන්න පුළුවන්. එතැනදී නවත්ත ගත්තේ නැත්තන් 300ට යනවා අවුරුද්ද අවසාන වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒ නිසා විශාල හානියක් සිදුවෙලා තියෙනවා.

විශේෂයෙන්ම දිළිඳු ජනග‍්‍රහණය ලක්ෂ 5 කින් වැඩිවෙලා තියෙනවා. තවත් වැඩිවෙන්න යනවා.

Related posts