රුසියාවේ ඉහළම හමුදා ජෙනරාල්වරයෙකු වන මේජර් ජෙනරාල් ඇන්ඩ්‍රි මරුට(වීඩියෝ)

යුක්රේන හමුදාව විසින් එල්ල කරන ලද ප්‍රහාරයකින් රුසියාවේ ඉහළම හමුදා ජෙනරාල්වරයෙකු වන 47 හැවිරිදි මේජර් ජෙනරාල් ඇන්ඩ්‍රි සොකොවිට්ස්කි මිය ගොස් තිබෙනවා.

රුසියානු ජෙනරාල්වරයාගේ මරණය පිළිබඳ පුවත වාර්තා වූයේ යුක්රේනයේ රුසියාවේ විශේෂ හමුදා මෙහෙයුමෙන් සතියකට පසුවයි.

Related posts