රුසියාවේ උද්ඝෝෂණ රැල්ලක්

රුසියාවේ නගර කිහිපයක යුද විරෝධී උද්ඝෝෂණ ආරම්භ කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය නිවේදනය කරයි.

උද්ඝෝෂණය කර පිරිස් අත්අඩංගුවට ගැනීමට ද රුසියානු පොලිසිය කටයුතු කර ඇත.

උද්‌ඝෝෂකයන් පවසන්නේ රුසියාව මේ මෙහොතේ සිදු කරන ක්‍රියාව අනුමත නොකරන බවත් යුක්රේන වැසියන් ‌බොහෝ කළක් සිට තමන්ගේ මිතුරන් බවත්ය.

Related posts