වසර 26කට පසුව කපන දිගම කැපිල්ල

power-cut

අද (4) දිනයේත් දිවයින පුරා පැය 7.30ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරෙනවා.

උදෑසන 8 සිට සවස 6 දක්වා කාලය තුල පැය 5ක් වශයෙන් සහ සවස 6 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා කාලය තුල පැය දෙක හමාරක් වශයෙන් විදුලි කප්පාදුව සිදුවන බවයි මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව කියාසිටියේ.

මෙලෙස දිගු කාල පරාසයක් විදුලිය කප්පාදුවක් සිදුකෙරෙන්නේ වසර 26කට පසුව වීම විශේෂත්වයක්.

ඒ අනුව ඊයේ දිනයේ විදුලි කප්පාදුව සිදුවන ආකාරයෙන් ම අද දිනයේත් විදුලි කප්පාදුව සිදුවනු ඇති.

Related posts