විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් දැනුම් දීමක්

viduli-sapauma sihina palapala sinhala

අද (08) දිනයේ දිවයින පුරා විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමට අපේක්ෂා නොකරන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් දැවි තෙල් ලබා දීමත් සමග විදුලි උත්පාදන කටයුතු සිදුකළ හැකි බැවින් විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකිරීමේ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බව විදුලිබල මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේය.

විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ගෙවීම් සිදුනොකිරීම හේතුවෙන් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් දැවි තෙල් ලබාදීම අත්හිටුවීමට පියවර ගැනීමත් සමග සපුගස්කන්ද මෙන්ම කුකුලේ ගඟ විදුලි බලාගාරවල විදුලි ජනන කටුයුතුවලට බාධා එල්ල විය.

Related posts