ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයෙන් ඉල්ලීමක්

law

මහජනයා මුහුණ දෙන ජීවන බර සැහැල්ලු කිරීම සඳහාත්, මහජනයාගේ අවශ්‍යතා සාධාරණ අන්දමින් ඉටුකිරිම සඳහාත් වහාම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංගමය පෙන්වාදෙන්නේ මෙරට දහස් ගණන් ජනයා පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ලබාගැනීම සඳහා පැය ගණන් හෝ දින ගණන් පොලිම්වල බලා සිටින අතර මෙම තත්ත්වය හමුවේ ජනතාව කෝපයට සහ දැඩී අසහනයට පත්ව සිටින බවය.

මෙවන් පසුබිමක නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරින් දැඩි ඉවසීමෙන් හා වගකීමෙන් යුතුව මහජනයා සමඟ කටයුතු කිරීම ඉතා වැදගත් බවත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරින් සෑම විටම සාධාරණ සහ අපක්ෂපාතී වියයුතු බවත් ශ්‍රි ලංකා නීතිඥ සංගමය පෙන්වාදෙයි.

පවත්නා තත්ත්වයේ බැරෑරුම්කම මහජනතාවට හෙළිදරව් කිරීම මෙන්ම රට දේශපාලනික, ආර්ථික සහ සමාජ අර්බුදයෙන් මුදාගැනීමට ගනුලබන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ද රජය නිරන්තර පදනමින් මහජනයා දැනුවත් කිරීම ඉතා වැදගත් බව ඔවුන් පෙන්වාදෙයි.

Related posts