සඳුදා සිට බස් ධාවනයෙන් ඉවත්වෙයි

bus2

එළඹෙන සඳුදා  සිට බස් ධාවනයෙන් ඉවත් වන බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

“ප්‍රායෝගිකව මෙයට වැඩපිළිවෙලක් කරන්න තාමත් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට හැකියාවක් ලැබිලා නෑ. අද වනවිට ධාවනය කරපු බස්වලින් හතරෙන් එකක් පමණක් ධාවනයේ යෙදෙන්නේ. සියලුම බස්රථ ඩීසල් පෝලිම්වල. මේ විදියට අපිට මේ ප්‍රවාහනය කරන්න බෑ. සේවක මහත්තුන්ට පඩි දෙන්න ඕනේ. කොවිඩ් එකත් එක්ක වසර ගණනාවක් ලීසිං ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. මේ තත්ත්වය තුළ අපි දිගින් දිගටම කිව්වා පොදු ප්‍රවාහනයට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙන්න කියලා. මේ සතිය ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම ඩීසල් ලබාදීම සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සැකසිය යුතුයි. ලංගමට ඩීසල් ආවේ නෑ. ඒ නිසා ඒ අයට අපට දෙන්න විදියක් නෑ. දැන් දරුවන්ගේ විභාගය ඉවරයි අපිට අකමැත්තෙන් වුවත් ධාවනය කරන බස්රථ ටිකත් නවත්වන්න සිද්ධවෙනවා.”

Related posts