සහල් මිල තවත් ඉහළට

rice

පාලන මිලක් නොමැති වීම හේතුවෙන් වෙළඳුන් තවදුරටත් සහල් මිල ඉහළ දමමින් සිටින බවට පාරිභෝගිකයින් චෝදනා කරනවා.

ඒ, ඉහළ යන ජීවන වියදම හේතුවෙන් පාරිභෝගික ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට පත්ව ඇති අවධියකයි.

පාරිභෝගිකයින් චෝදනා කළේ පාලන මිලක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් වෙළෙඳුන් අධික මිල ගණන් යටතේ සහල් අලෙවි කරන බවයි.

Related posts