සාමකාමී විරෝධතාවල නිරත වන පිරිස් සදහා නොමිලේ බස්

busstand

වත්මන් ආණ්ඩුවට එරෙහිව සාමකාමී විරෝධතාවල නිරත වන පිරිස් සදහා නොමිලේ බස් රථ ලබා දීමට ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

කෙසේ නමුත් කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් වෙනුවෙන් මෙලෙස නොමිලේ බස් රථ ලබා නොදෙන බවද ඔහු අවධාරණය කරයි.

Related posts