සෞඛ්‍ය වර්ජනයෙන් රෝගින් දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත්වෙයි

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල විසින් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් 14වන දිනද දික්ඔය දිස්ත්‍රික් මුලික රෝහලට ප්‍රථිකාර ලබා ගැනිමට පැමිනි රෝගින් දැඩි අපහසුතාවයන්ට පත්ව ඇත.

ඉල්ලිම් කිපයක් මුල් කර ගෙන සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල විසින් ආරම්භ කර ඇති වැඩ වර්ජනය අටවන දිනටත් 14වන දින පැවැත්වෙනඅතර මෙම වර්ජනය හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ රෝගින් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් දික්ඔය ග්ලැන්කන් දිස්ත්‍රික් මුලික රෝහලට පැමිනි රෝගින් එහි වෛද්‍යවරුන් විසින් පරික්ෂා කර අවශ්‍ය ඖෂධ සදහා ඖෂධ වට්ටෝරු ලබා දුන්නද එම රෝහලේ ඖෂධවේදින් වැඩ වර්ජනයට එක් විම හේතුවෙන් එම රෝගින්ට අවශ්‍ය ඖෂධ ලබා ගැනිමට නොහැකි විමෙන් එම රෝගින් මෙසේ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව රොගින් කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ වෛද්‍යවරුන් විසින් තම රෝගි තත්වයන් පරික්ෂා කර ඖෂධ වට්ටෝරු ලබා දුන්නද ඖෂධ ලබා දෙන ස්ථාන වසා දැමිම හේතුවෙන් තමන්ට ඖෂධ ලබා ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත්ය.

මෙම තත්වයන් මත තමන්ට අවශ්‍ය ඖෂධ ලබා ගැනිම සදහා නගරයේ පුද්ගලික ඔසු සැල් වෙත යාමට සිදුව ඇති බවත් එසේ එම ඔසු සැල්වලින් ඖෂධ ලබා ගැනිම සදහා මුදල් නොමැති විමෙන් තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts