හෙට (28) සිට බස් ගමන් වාර සීමා වෙයි

busstand

පවතින ඉන්ධන හිඟය හේතුවෙන් හෙට (28) සිට බස් ගමන් වාර සීමා කිරීමට සිදුවන බව පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

අත්‍යවශ්‍ය වේලාවන් සඳහා ප්‍රමුඛතාව ලබා දී ඊට අදාළ කාලසටහන් සකස් කිරීමට දැනටමත් ප්‍රවාහන නියාමන ආයතනවලට දැනුම් දී ඇති බව එහි සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

“අපේ සුපුරුදු බස් ධාවනය සඳහා ප්‍රමාණවත් ඩීසල් නොමැති තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඇතැම් ඉන්ධනහල්වල ඉන්ධන නෑ. IOC එකේ මිල වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් නෑ. විශේෂයෙන් මේ දවස්වල අරපරිස්සමෙන් වැඩකටයුතු කරන්න ඕනේ කාලයක්. ඒ නිසා අපි තීරණය කරලා තියෙනවා හෙට උදෑසන සිට ගමන් වාර සංඛ්‍යාව අඩු කරන්න. රාජකාරි වෙලාවන් සඳහා ප්‍රමුඛස්ථානය ලබා දෙන්නත් ඇතැම් ගමන්වාර අවලංගු කරන්නත් අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. ඊට අදාළ කාලසටහන් සකස් කිරීමට දැනටමත් ප්‍රවාහන නියාමන ආයතනවලට දැනුම් දීලා තියෙන්නේ”

Related posts