රටින් ගෙන්වන ඖෂධ අපේ රටේ නිපදවීමට යයි

දැනට පිටරටවලින් ගෙන්වනු ලබන ඖෂධවලින් විශාල ප්‍රමාණයක් රට තුළ ම නිෂ්පාදනය කර ගත හැකි බැවින් වහා ම ඒ සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්නා මෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ආර්ථික පුනර්ජීවනය සහ දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය වෙත උපදෙස් දී තිබේ.

ඖෂධ ආනයනය කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව විශාල මුදලක් වැය කෙරෙන අතර එසේ ආනයනය කරන ඖෂධ විශාල ප්‍රමාණයක් මෙරට තුළ දී ම නිපදවිය හැකි ය. එමඟින් ඖෂධ ආනයනය සඳහා වැය වන අති විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි කර ගත හැකි බව ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දී ඇත.

ජාතික ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කිරීමටත් ඒවා සහන මිල ගණන් යටතේ රටේ ජනතාවට ලබා දීමටත් ඇති හැකියාව අධ්‍යයනය කරන ලෙස ද ජනාධිපතිවරයා මෙහි දී උපදෙස් දී තිබේ.

අන්තර්ජාතික ප්‍රමිතීන් අනුව උසස් ම තත්වයේ ඖෂධ ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කළ හැකි බවට ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා මෙහි දී විස්වාසය පළ කර තිබේ.

වසර 30කට අධික කාලයක් ඖෂධ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් ගොඩනගා ගත් විශ්වාසය තවදුරටත් තහවුරු කරමින් නවීන තාක්ෂණික උපාංග උපයෝගී කරගනිමින් ඖෂධ නිෂ්පාදනයේ නව ඉලක්ක කරා ගමන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව මේ වනවිට සැලසුම් සකස් කර අවසන්ව ඇත.

Related posts