ගුරුවරුන් ඉවතට – රාජ්‍ය සේවකයින් යොදවා පාසල් අරඹන ක්‍රමයක්

teacher

කොරෝනා තත්ත්වය හේතුවෙන් වසර 02කට ආසන්න කාලයක් වසා දමා තිබූ පාසල් එළැඹෙන 21 වැනිදා නැවත විවෘත කිරීමට ආණ්ඩුව සුදානමින් සිටිනවා.

පළමු අදියර ලෙස ළමුන් 200 සීමාවේ සිටින පාසල් මෙලෙස විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

තවමත් ගුරු වර්ජනය අවසන් කිරීමට ගුරු-විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සුදානම් නොවන බව මීට පෙර ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

මේ අතර සංවර්ධන නිලධාරී සේවා සංගමය විසින් මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා තිබුණේ ගුරු ගැටලුවලට විසඳුම් දෙනවා වෙනුවට ආණ්ඩුව පාසල්වලට වෙනත් රාජ්‍ය සේවකයින් යොදවා පාසල් ආරම්භ කිරීමේ සුදානමක් ඇති බවයි.

Related posts