මාරගොඩවත්ත පාලම මරු කටක් වෙයි

palama

මාකදුර සිනිපැල්ල හරහා මුලටියන ප්‍රධාන මාර්ගයේ මාරගොඩවත්ත හංදියෙන් දිද්දෙනිපොත දක්වා වැටී ඇති මාර්ගයෙහි ඇති මාරගොඩවත්ත පාලම මරු කටක් වී ඇතැයි ජනතාව පවසති.

වසර 40කට වඩා පැරණි මෙම පාලම ත්‍රිරෝද රථයකට පමණක් යා හැකි පටු පාලමක් වුවත් මේ පාලම මතින් අත් ට්‍රැක්ටර් ගමන් කිරීමේ දී ටේලරය ඇඳි සමඟ ගැටීමෙන් මෙහි එක් පසෙක ඇන්දක් කඩා වැටී ඇති අයුරු දැක ගත හැකිය.

මේ මාර්ගය ප්‍රධාන මාර්ග දෙකක් යා කරන මාර්ගයක්. මේ මතින් දිනකට පාසල් ළමයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් ගමන් කරනවා. මෙතැන ගැඹුර අඩි 30 කට වැඩියි.

සුළු ගංවතුරකදී පවා මෙම පාලමට උඩින් වතුර දානව.

මෙතන අනතුරු කිහිපයක්ම සිදු වුණා යැයි පවසන ගම්වැසියෝ තවත් විශාල අනතුරක් සිදුවීමට පෙර මෙයට විසඳුමක් ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලා සිටිති.

මාකඳුර සමුහ අජිත් කුමාර

Related posts