මැරෙන ඒක ලේසි නැහැ – ආදාහනාගාර ගාස්තුත් 2000කින් ඉහළට

adahanagara

ගෑස් මිල ගණන් අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ යාමත් සමග ආදාහනාගාර ගාස්තුද ඉහළ නැංවීමට ඇතැම් නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභාවන් පියවර ගෙන ඇත.

මෙතෙක් ආදාහන ගාස්තු ලෙස රුපියල් 8000ක් අය කළ අතර මිල වැඩිවීමත් සමග එය 10000 ක් 11000ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

 

Related posts