ලක්ෂපාන, බගවන්තලාව, කොටගලින් තවත් අසාදිතයින් හමුවෙයි

corona

ලක්ෂපාන විදුලි බලාගාරය හා ඒ අවට ගම්මානවල කරන ලද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවලදි කොවිඩ් ආසාදිතයන් 22ක් හමුවු බව අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ ලක්ෂපාන විදුලි බලාගාරයේ සේවකයන් හා ඒ අවට කරල ලද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවලදි එම විදුලි බලාගාරයේ සේවකයන් 05 දෙනකු ඇතුළු මෝරහේන ගම, වග්ගම, හා ලක්ෂපාන ප්‍රදේශයේන් ආසාදිතයන් 22ක් හමුවු බවත්ය.

මෙම ආසාදිතයන් 22ක හමුවුයේ පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන් 60කින් බවත් තවත් කරන ලද පි. සි. ආර්. පරික්ෂනවල වාර්ථා ලැබිමට තිබෙන බවත් එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

මෙම ආසාදිතයන් පිරිස හමුවිමත් සමග පාසල් සිසුන් ඇතුළු 200කට ආසන්න පිරිසක් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර ඇති බවත් එම පිරිසද පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් 09 දෙනකු හමුවිමත් සමග රම බල ප්‍රදේශයේ පවුල් 25ක පිරිසක් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බව බගවන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ බගවන්තලාව එකම පවුලේ 08 දෙනකු හා තවත් අයකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් බවට හදුනා ගැනිමත් සමග එම ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස හදුනා ගත් පවුල් 25ක පිරිසක් එම නිවෙස් තුලම ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බවත්ය.

මෙසේ ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර ඇති පිරිස පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවත් එම පි. සි. ආර්. පරික්ෂන වාර්ථා ලැබිමෙන් පසු එම වාර්ථා මත ඉදිරි කටයුතු සිදු කරන බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

කොටගල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය බල ප්‍රදේශයෙන් මේ වන විට කොවිඩ් ආසාදිතයන් පස් දෙනකු වාර්ථාවන බව  කොටගල ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසයි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු එම නිලධාරියා පවසන ලද්දේ මෙම ආසාදිතයන් තලවාකැලේ දෙව්සිර පුර, පතන, තලවාකැලේ නගරය යන ප්‍රදේශවලින් වාර්ථාවන බවත්ය.

එම ආසාදිතයන් මේ වන විට කොවිඩ් ප්‍රථිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර ඇති බවත් එම ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් සොයා එම පිරිස් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර එම පිරිස් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගන්නා බවත්ය.

එමෙන්ම කලුගල මාර්ග බාධකයේදි සිදු කරන ලද අහඹු පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවකදි දෙදෙනකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙස හදුනාගෙන ඇති බවත් එම දෙදෙනා ඔවුන් තලවාකැලේ පුද්ගලික බැංකුවක සේවය කරන බවට ලිපිනය ලබා දි ඇති අතර ඒ පිලිබදව කරන ලද විමසිමේදි එම පුද්ගලික බැංකුව තුල එවන් දෙදෙනකු සේවය නොකරන බව දන්වා ඇති බවත්ය.

ඒ අනුව මෙම දෙදෙනා ව්‍යාජ ලිපිනයන් ලබාදි ඇති බවට හැගි යන බවත් එම දෙදෙනා සොයා පරික්ෂන ආරම්භ කර ඇති බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts