උසස් පෙළ කාල සටහන නිකුත් වෙයි

school2

පෙබරවාරි 07 වැනි ආරම්භ වීමට නියමිත අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට 2021 (2022) අදාළ කාලසටහන විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීය.

ඉකුතු අගෝස්තු මස පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ උසස් පෙළ විභාගය කොරෝනා අවදානම නිසා අවස්ථා කිපයකදී කල් දමනු ලැබීය.

කාල සටහන් පහතින් දැක්වේ

Related posts