නැවතත් විදුලි කප්පාදුවක්

light-cut esanin puwath

පසුගිය දිනවල ඇතිවූ නොරොච්චෝලේ තාප බලාගාර ගැටලුව තවමත් විසඳාගන්නට අපහසු වී ඇති අතර මේ හේතුවෙන් නැවතත් විදුලි කප්පාදුවකට යාමට සිදුව ඇති බව විදුලි බල මණ්ඩලය දන්වා සිටී.

ඒ අනුව ඊයේ (11) සිට දිනපතා මිනිත්තු 30ක විදුලි කප්පාදුවක් දිවයිනේ තෝරාගත් කොටස්වල සවස 6-9.30 අතර කාලය තුළ සිදු කරන බව දන්වා ඇත.

නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ ජනන යන්ත්‍රයක අළුත්වැඩියාව නිමවූ පසු මෙය නතර කළ හැකි බවද දන්වා ඇත.

Related posts