චීනයෙන් ඕස්ට්‍රේලියා ඔත්තු ගුවන් යානයකට ප්‍රහාරයක්

laser-china

චීන යුද නෞකාවක් ඕස්ට්රේලියානු ඔත්තු බැලූ ගුවන් යානයකට ලේසර් කිරණ ප‍්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇත.

ඕස්ට්රේලියාවේ බෝයින්ග් පී8-ඒ පොසයිඩන් ඔත්තු බැලීමේ යුද ගුවන් යානයකට මෙම ප‍්‍රහාරය එල්ල වී ඇත.

Related posts