කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ත්‍රිරෝද රථවල කැසට් යන්ත්‍ර සොරකම් කරන කල්ලියක්

කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ නවතා තිබූ  ත්‍රිරෝද රථවල  කැසට් යන්ත්‍ර සොරකම් කිරීමේ ජාවාරමක නිරත සැකකරුවන් පිළිබද පරීක්ෂණයක් කිරිබත්ගොඩ පොලිසීය විසින් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

 

Related posts