කොරෝනා මරණ 30 පනී – ආසාදිතයන් තවත් ඉහළට

corona

තවත් කොරෝනා මරණ 31ක් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කරයි.

ඒ සමගම මෙරට කොරෝනා මරණ ගණන 14158 දක්වා ඉහල යයි.

අද වාර්තා වන ආසාදිත ගණන 735කි.

Related posts