රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක අස්වෙයි

nalaka

සේවා අවශ්‍යතාව මත නාලක කලුවැව මහතා රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

නාලක කළුවැව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරයට පත්කරනු ලැබුවේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපති ධූරයත් මංගල සමරවීර ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යධූරය හොඹවන කාලයේදීයි.

ඔහු ජනාධිපති අතිරේක ලේකම්වරයකු ලෙස කටයුතු කරමින් සිටිය දී රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ධුරයේ වැඩබලන පදනම යටතේ 2018 ඔක්තෝබර් 27 වැනි දින සිට පත්කර තිබුණා.

ඔහුගේ ඉවත්වීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැත.

කෙසේ වෙතත් පසුගිය දා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යගේ දැනුම්දීමකට අනුව ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සභාපති ජගත් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු අධ්‍යක්ෂ මණ්ලය ද ඉල්ලා අස්වුණා.

Related posts