සියලු පාසල් අද සිට ඇරඹේ

ananda-sc

සාමාන්‍ය පරිදි අද (17) සිට පාසල් විවෘත කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ, සිසුන් පාසල් කැඳවීමේ කාලය පිළිබඳ ගැටලුවක් වෙතොත් ඊට අදාල ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට හා විදුහල්පතිවරුන්ට බලය පවරා ඇති බවය.

මේ අතර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලබන 23 වැනි දා සිට ජුනි මස 01 වැනි දා දක්වා පැවැත්වෙනු ඇති.

Related posts