මැතිසබයට ’’IOස’’ එයි

සමගි ජන බලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අද (11) පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු ආරම්භයේදී ඉන්දීය තෙල් සමාගමේ ලාංඡනයට සමාන ලාංඡනයක් සහිත පෝස්ටරයක් වරින් වර ප්‍රදර්ශනය කරනු දැකගත හැකිවිය.

පෝස්ටරයේ එම ලාංඡනයේ “I.O.ස” යනුවෙන් සටහන්ව තිබිණ.

Related posts