මධ්‍යම කදුකරයට අධික වැසි හා මිදුම

මධ්‍යම කදුකරයේ හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට විටින් විට පවතින වැසි හා මිදුම් තත්වයන් හේතුවෙන් විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක් හට ගෙන ඇත.

02වන දින උදැසන සිට හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්ට විටින් විට පවතින වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ සමන්‍ය ජන ජිවිතයද විවිධ අපහසුතාවයන්ට පත්ව ඇත.

විටින් විට පවතින වැසි සමග හැටන් කොළඹ මාර්ගයේ හා හැටන් නුවරඑළිය මාර්ගයේ පවතින මීදුම් තත්වයන් හේතුවෙන් මාර්ගය ලිස්සන සුලු තත්වයේ පැවතිමත් සමහර ස්ථානවල මාර්ගය නොපෙනි යන තත්වයන් පැවතිමත් හේතුවෙන් මෙම මාර්ගවල විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක් පවතින බව හැටන් පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

පවතින මෙම වැසි හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ අනිකුත් මාර්ගද ලිස්සන සුලු තත්වයේ පවතින බවත් එම තත්වයන් මත රථ වාහන ධාවනයේදි ඉතාමත් කල්පනාකාරිව රථ වාහන ධාවනය කරවිමට සියලුම රියදුරන් පියවර ගත යුතු බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts