ගමෙන් පටන් ගමු

vijitha-herath

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ආරම්භ කර ඇති ගමෙන් පටන් ගමු වැඩ සටහන යටතේ ජනතාව දැනුවත් කිරිම 05වන දින ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පාර්ලීමේන්තු මන්ත්‍රි විජිත හේරත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදි.

සුන්දර රටක් ලස්සන ජිවිතයක් යන සංකල්පට යටතේ ගමින් ගමට ගොස් ජනතාව දැනුවත් කිරිම මෙන්ම හැටන් ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ ප්‍රශ්ණ විමසිමද මෙහිදි සිදු කරනු ඇත.

එම වැඩ සටහන යටතේ විජිත හේරත් මහතා හැටන් නගරයේ වෙළද සැල් හිමියන් මෙන්ම ජනතාවද දැනුවත් කරන අයුරු මෙම ඡායාරුපවලින් දැක්වේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts