පහත්බිම්වල වෙසෙන ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීම්

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලත්, මහනුවර, නුවරඑලිය, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් අද (25) විටින් විට වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

කළු ගඟ ද්‍රෝණියට අයත් කුඩා ගඟ ආශ්‍රිතව ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි.

ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ බුලත්සිංහල – මෝල්කාව පාර, වරකාගොඩ – කලවැල්ලාව පාර, නාලියද්ද – දඹල පාර සහ එම ප්‍රදේශයේ පටු මාර්ගවල ඇතැම් ස්ථාන ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ ජලයෙන් යටවිය හැකි බව ද වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Related posts