පාතාලයන් මෙල්ල කරන්න කඩා පනින හමුදාවක්

bandanagara

අධි ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරවල රඳවා සිටින පාතාල හා මත්ද්‍රවය ජාවාරමුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය ඇතුළු විශේෂ රාජකාරි සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් විශ්‍රාම ගිය විශේෂ පුහුණුව ලත් දෙසිය දෙනකු සම්මුඛ පරීක්ෂණ මගින් තෝරාගෙන ඇත.

වසර 22ක සේවා කාලයෙන් පසු හමුදා ​සේවයෙන් විශ්‍රාම ගත් මාණ්ඩලික නිලධාරීන් ඇතුළු සෙසු නිලයන්හි විශේෂිත පුහුණුව ලත් දෙසීයක් මේ සඳහා තෝරාගෙන ඇත.

මෙම කණ්ඩායමට වසර පහකින් පසු අවශ්‍ය නම් බන්ධනාගාර සාමාන්‍ය රාජකාරි සඳහා වුවද එක්වීමට හැකි බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසීය.

ඕනෑම බන්ධනාගාරයකට කඩා පනින හමුදාවක් සේ ගොස් හදිසි පරීක්ෂා කිරීම් සඳහා මෙම ඒකකයට බලතල ඇත.

 

Related posts