ඛනිජ තෙල් ප්‍රවාහනය නවතී

oil

ඊයේ(15) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඛනිජ තෙල් ප්‍රවාහන කටයුතු වලින් ඉවත් වන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

මෙරට ඛනිජ තෙල් ප්‍රවාහනයේ 80% ක පමණ භාරයක් දරනු ලබන්නේ පෞද්ගලික ටැංකි රථ හිමියන් විසින්.

කෙසේ වෙතත් එම ඉල්ලීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව අනුකූලතාවක් දක්වා නැහැ.

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව යටතේ ඇති ඇතැම් ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලට අඛණ්ඩව ඉන්ධන සැපයුම සිදු කෙරෙන අතර තවත් සමහරක් ඉන්ධනහල් වලට එලෙස ඉන්ධන සැපයීමක් නොකෙරෙන බවත් වාර්තා වෙයි.

Related posts