මුදල් වංචා කල විදුහල්පති රිමාන්ඩ්

aresst

කූඨ ලේඛන සකස් කර පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ මුදල් රුපියල් 21,56,200 වංචා කිරිමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් ගාල්ල මහින්ද විදුහලේ හිටපු විදුහල්පති ගාමිනි ජයවර්ධන අද (2)දින දක්වා රිමාන්ඩ් බාරයේ තබන්නැයි ගාල්ල ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුණවෙල මහතා ඊාය් (01) සවස නියෝග කළේය.

මේ අතර මෙම වංචාව සම්බන්ධයෙන් මෙයට පෙර අත් අඩංගුවට ගෙන අධිිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද පාසලේ අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ සංවර්ධන නිලධාරිණිය වන හසිනි මනෝජි අලහකෝන් ද  (02) දක්වා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කර ඇත.

සැකකාර විදුහල්පතිවරයාගේ සහ සැකකාරියගේ බැංකු ගිණුම් වාර්තා සහ දුරකතන වාර්තා ලබා ගැනිමට මෙයට පෙර පොලිසියට නියෝගයක් ලබාදුන් මහේස්ත්‍රාත්වරයා සැකකාර විදුහල්පතිවරයාගේ විදේශ ගමන් තහනම් කරමින් නියෝගයක් ද නිකුත් කර ඇත.

Related posts