එළවලු බත් පැකට්ටුවේ මිල ඉහළට

bathpackey

එළවලු සහාල් මිල ඉහල යාමත් සමග හැටන් හා ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ කිපයකම එළවලු  බත් පැකට්ටුවේ මිල ඉහළ ගොස් ඇත.

මෙම තත්වයන් පිළිබඳව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ මේ වන විය මෙම ප්‍රදේශයේ සමහර හෝටල්වල එළවලු බත් පැකට්ටුව රුපියල් 200 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත්ය.

මෙම තත්වයන් පිළිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු හෝටල් හිමියන් කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ මේ වන විට එළවලු සහාල් මිල ඉහළ යාමත් සමග අකමැත්තෙන් වුවද එළවලු බත් කට්ටුවේ මිල ඉහළ දැමිමට සිදුව ඇති බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts