ආන්දෝලනාත්මක රඟුනාදන් නඩුව සමථයකට

law هرسفشلقشو

මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩුදුන් ඌව පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක මහතා බදුල්ල දෙමළ බාළිකා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය දණ ගැස්වු බව කියන නඩුව සමථයකට පත්වී අවසන් කර තිබේ.

බදුල්ල දෙමළ බාළිකා මහ විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනි භවානි රගුනාදන් මහත්මිය බදුල්ල පොලීසියට සිදුකළ පැමිණිල්ලකට අනුව බදුල්ල මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ එම නඩුව පවරා තිබු අතර නීතිපති උපදෙස් මත එය සමථ මණ්ඩලයට යොමුකර තිබුණි.

එහිදී භවානි රඟුනාදන් මහත්මිය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මෙම නඩුව සමථයකට පත්කර ගැනීමට කැමැත්ත පළ කරන බවය.

Related posts