ගෙවන්න විදියක් නැහැ රට තුළ ඩොලර් මිලියනයක් වත් නැහැ හැමෝම ගෙදර යන්න

dolor

රට තුළ ගෙවීමට ඇති ණය මුදල කොපමණ වුවත් මේ මොහොතේ රට තුළ ඩොලර් මිලියනයක් වත් නැතැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

‘බිලියන 1 ක් වුණත් බිලියන 10 ක් වුණත් ගෙවන්න එක මිලියනයක් වත් නැහැ.ඒකයි මුහුණ දෙන්න තියෙන තත්ත්වය එන සතියේ සම්පූර්ණ වාර්තාවක්ම සකස් කිරීමට නියමිතයි.’

ඉදිරි දින කිහිපය තුළදී ද පෙට්රල් ඉල්ලුම සපුරාලිය නොහැකි බව බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා සඳහන් කරයි. එම නිසා නිකරුනේ පෝලිම්වල නොයිද ගෙදර යන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

 

Related posts