යාල්දේවි අද සිට යළි ගමන් අරඹයි

yaldewi

ගල්කිස්සේ සිට කන්කසන්තුරේ දක්වා ධාවනය වන යාල්දේවී දුම්රිය අද සිට (3) ධාවනය වන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.

දුම්රිය අද අලුයම 5.55ට ගල්කිස්ස දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වීමට නියමිතය. එය නැවත හෙට (4) අලුයම 5.30ට කන්කසන්තුරේ සිට ගල්කිස්ස දක්වා නැවත ධාවනය කරවීමට නියමිතය.

Related posts