යෝගට් මිල ඉහළට

milk

ශ්‍රී ලංකාවේ යෝගට් එකක මිල ඉදිරි දිනවලදී රුපියල් 55-60 දක්වා ඉහළ යනු ඇති බව ශ්‍රී ලංකා කිරි සංගමයේ උප සභාපති මංජුල නිශාන්ත මහතා පවසනවා.

ආනයනික අමුද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඉදිරි දිනවලදී මෙම තත්ත්වය ඇති වනු ඇති බව ඔහු සඳහන් කළා.

ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් 2020 වසරේ රුපියල් 30ක්ව පැවති යෝගට් මිල රුපියල් 50 දක්වා වැඩි කළද නිෂ්පාදකයා ලාභ නොලබන බවද මංජුල නිශාන්ත මහතා ප්‍රකාශ කළා.

Related posts